CĐT Nam Long đầu tư 4 bàn bóng bàn cho cư dân Ehome 3

You are here:

CĐT Nam Long đầu tư 4 bàn bóng bàn cho cư dân Ehome 3

Ngày 14/1/2016, đại diện CĐT Nam Long và Ban quản lý Ehome 3, Ban quản trị Ehome 3 đã tiến hành lễ bàn giao thiết bị bóng bàn cho cư dân Ehome 3. Tất cả cư dân Ehome 3 đam mê môn thể thao này có thể đến tầng lửng Block A2 để tham gia.
Dưới đây là một số hình ảnh của lễ bàn giao:
Đại diện BQT và Đại diện CĐT Nam Long
Đại diện BQL và Đại diện CĐT Nam Long

4 bàn bóng bàn được đặt tại tầng lửng Block A2

Nguồn: Facebook Ehome 3
Bài viết liên quan